Ruiskupumpun Kamaz RQ-säätimien korjaus ja säätö

Perustiedot korkeapainepolttoainepumppujen 0402648811 korjaamiseen ja säätöön KamAZ-ajoneuvojen polttomoottoriin. RQ- ja RQV-säätimiä tarkastellaan verrattuna KamAZ-ajoneuvojen polttomoottoriin asennettuihin mekaanisiin säätimiin RQV… K.

Ruiskutuspumpun korjaus säätimillä RQV ... K

Ruiskutuspumppuyksikön yleinen kuvaus

Ennen ruiskutuspumpun kokoamisen aloittamista on suoritettava pesu ja vianetsintä. On suositeltavaa pestä polttoainepumpun osat ja suutinrungot rumputyyppisissä aluslevyissä, jotka toimivat suljetussa syklissä. Viimeisten viiden kuukauden ajan kirjoittaja on käyttänyt Geyser-pesuallasta, jonka rummun halkaisija on 700 mm.

Työkalusarja ruiskutuspumppujen korjaamiseen säätimillä RQV ... K

Kuva 1.1 - Työkalusarja männän asentamiseen ja kiinnittämiseen.

Kirjoittaja suosittelee injektiopumpun ja säätimen osien vianmäärityksessä seuraavien varaosien vaihtamista, kun mäntäparit ovat kuluneet:
  • 2418455727 - Mäntäpari - 8 kpl;
  • 2418459037 - Poistoventtiili - 8 kpl;
  • 2414612005 - Venttiilijousi - 8 kpl .;
  • 2 410 422 013 - Mäntäpyörän holkki (jos pallo on kulunut, katso 8x suurennuslasin läpi);
  • 2 417 010 022 - täydellinen polttoainepumpun korjaussarja;
  • 2 427 010 049 - Ruiskutuspumpun säätimen korjaussarja;
  • 2 421 015 057 - Säätimen tiiviste;
  • 2 447 010 043 - Ruiskutuspumpun venttiilien korjaussarja.
Nokka-akselin ruiskutuspumppu Kamaz

Kuva 1.2 - Nokka-akselin nokkojen sijainti työnnettäessä tulppia.

Kiinnitä huomiota vianetsinnässä nokka-akselin, työntölaitteiden, laakereiden ja jousien työpintoihin. Ruiskutuspumpun kotelo on puhdistettava; ennen pesua kaikki männän holkkien purkamisen jälkeen jäljellä olevat renkaat on poistettava.

Kuva 1.1 näyttää työkalut männän ja työntölaitteen asentamiseksi ja työnnimen kiinnittämiseksi.

Työnninlukon asento on sellainen, että luettelonumero työntäjän rungossa on ylhäällä ja 0-merkki lukon kääntöosassa alaosassa. Asenna ja pura työnninten tulpat täysin painettuihin nokkoihin tulppien rikkoutumisen estämiseksi.

Nokka-akseli tulee asentaa kuvan 1.2 mukaisesti. Asenna nokka-akseli kuvan 1.3 mukaisesti.

Ruiskutuspumpun nokka-akselin asennus

Kuva 1.3 - Ruiskutuspumpun nokka-akselin asennus.

On huomattava, että nokka-akseli on helpompi purkaa ja asentaa säätimen sivulta kuvassa ilmoitettuun injektiopumppuun. Monissa malleissa käytetään kapenevia laakereita, joten nokka-akseli tulee purkaa ruiskutuspumpun etupuolelta KB-laakerin etukannen poistamisen jälkeen.

Pura ja asenna nokka-akseli ruiskutuspumpun koteloon puristimella tai kevyillä iskuilla kuparin tai alumiinin adapterin läpi. Kaikki iskutyö on suositeltavaa tehdä kumivasaroilla. Käytä metallitulppia vain kerran.

Ruiskutuspumpun säätö jalustalla

Kokoonpantu korkeapainepolttoainepumppu asennetaan jalustalle. Aluksi säädetään ruiskutuspumpun osien syöttökulmat testisuunnitelman mukaisesti.

Kuva 2.1 näyttää testinestesyötön yhteyden jalustan ruiskutuspumppuun. Syöttöliitäntäpiste ilmoitetaan testisuunnitelmassa jokaiselle ruiskutuspumpulle. Liitäntäpiste ruiskutuspumpun edestä on piste 1, takaa - 2. Syöttöjännitteen kytkentä tapahtuu tapauksessamme kohtaan 3.2, paluuviemärissä, vastaavasti kohtaan 3.1.

Nesteen syöttöpisteet korkeapainepolttoainepumppuun

Kuva 1.3 - Ruiskutuspumpun nokka-akselin asennus.

Taulukossa 2.1 on esitetty männän nostokorkeudet erilaisten KamAZ-ajoneuvojen ruiskutuspumpussa, jossa polttoaineen syöttö on katkaistu.

Taulukko 2.1 - Männän nostokorkeus KamAZ-ajoneuvojen ruiskutuspumpussa

Ruiskutuspumpun malli

0 402 648 608

0 402 648 609

0 402 648 610

0 402 648 611

Teho, hp

240

360

320

260

Rautatieliikenne, mm

10,5

10,5

10,5

10,5

Männän isku, mm

5,0

4,4

4,6

4,8

Kulmia säädettäessä takaiskuventtiilin sijaan asennetaan tulppa ja ylläpidetään 26 baarin paine, kiskon liike ja männän korkeus vastaavat taulukon 2.1 tietoja.

Rautatieliikkeen asettaminen

Kuva 2.2 - Kiskoliikkeen asennus.

Seuraavaksi ruiskutuspumppuosien syöttöalueen arvot tehdään testisuunnitelman mukaisesti. Meidän tapauksessamme se on 1 - 7 - 5 - 2 - 4 - 3 - 8 - 6 45 asteen askelin.

Käytä korkealaatuisia säätölevyjä säätämään polttoaineensyötön katkaisumomentin nousua. Käytännössä on "vasemman" valmistajien aluslevyjä, joiden paksuus eroaa aluslevyyn leimatusta 0,05 mm tai enemmän.

Kiskon ulostuloväline voidaan valmistaa samalla tavalla kuin kuvassa 2.2.

Mittatangon liikkeen ja männän nostokorkeuden mittaaminen

Kuva 2.3 - Laitteiden asennus tangon liikkeen ja männän korkeuden mittaamiseksi.

Kuva 2.3 näyttää telineen liikkumisen ja männän nostokorkeuden lisävarusteet. Kaikkien parametrien arvot eivät saisi ylittää testisuunnitelmassa ilmoitettuja arvoja.

Polttoaineen päällekkäisyyden asettamista varten on otettava huomioon, että Bosch-mäntäparit eivät useimmissa tapauksissa mene kokonaan päällekkäin. Pisaroiden annetaan pudota välein 1 pisara sekunnissa (ja mahdollisesti useammin).

Seuraavaksi asennamme testisuunnitelman mukaan polttoaineen syöttömajakka. Tämä toimenpide on suoritettava kaikille ruiskutuspumpuille. Meidän tapauksessamme asetamme jalustan raajan 270 asteen asentoon ensimmäisestä osasta, joka vastaa 8. osan syötön alkua, ja asennamme painokytkimen johtavan puolikytkimen kuvan 2.4 mukaisesti.

Polttoaineen alun majakan asennus

Kuva 2.4 - Polttoaineen syötön alun majakan asennus.

Kun korjaus on suoritettu, asenna ruiskutuspumpun käyttölaite ja kun olet asentanut majakan kuvan 2.4 mukaisesti, tarkista ruiskutuspumpun kotelossa ja käyttöliittimessä olevien merkkien yhtäläisyys.

Rasvaa ennen kokoonpanoa nokka-akselin kapenevat pinnat ja käytettävä kytkinpuolisko, käsittele Loxeal 82-21: llä tai vastaavalla ja kiristä 75 Nm: iin.

Kuvassa 2.5 on esitetty painokytkimen jousilohkon rakenne.

Kuormakytkimen jousilohko

Kuva 2.5 - Painokytkimen jousilohko.

On huomattava, että toisin kuin RQ- ja RQV-säätimien jousilohkojen laite, tässä lohkossa ei ole mitään säätöjä lukuun ottamatta kiristysmuttereita (katso alla). ESI (tronic) -osassa D (varaosat) luetellaan RQ- ja RQV-säätimien välilevyt ja holkit, mutta niitä ei ole kaupallisesti saatavana.

Tavaroiden ja istuinten jouset eivät saa olla vääntyneet ja niissä ei saa olla taittumia. Jousilohkon kokoonpanon on oltava osan D (varaosat) ESI (tronic) mukainen. Kokoonpanettujen jousilohkojen nastojen ulkoneman tulisi olla yhtä suuri kuin 1 mm (kuva 2.6). Kokoa jousilohkot ESI (tronic) -kuvion mukaisesti.

Seuraavan säädön aikana se on sallittua vaihda tämä mitat arvosta 0 (huuhtelumutteri nastalla) arvoon 2,5 mm... Tässä tapauksessa molempien nastojen ulkoneman on oltava sama!

Nastan ulkoneman säätäminen

Kuva 2.6 - Nastan ulkoneman perussäätö 1 mm (0 - 2,5 mm on sallittu).

Painokytkimen aksiaaliliikkeen säätäminen

Kuva 2.7 - Painokytkimen aksiaaliliikkeen säätäminen.

Asenna seuraavaksi painokytkin ilman kumivaimentimia sen aksiaaliliikkeen säätämiseksi kuvan 2.7 mukaisesti. Mutterin kiristysmomentti on 75 Nm. Tässä tapauksessa kytkimen tulisi pyöriä vapaasti, mutta sillä ei tulisi olla aksiaalista liikettä. Säätö tehdään pyöreällä aluslevyllä. Välilevyt paksuudeltaan 1,60 - 2,14 mm 0,03 mm: n välein. On suositeltavaa pienentää aluslevyjen paksuutta, kunnes kytkin alkaa lukittua, lisätä sitten aluslevyjen paksuutta, kunnes kytkin pyörii vapaasti, asenna sitten pellit ja kiristä ilmoitettuun momenttiin 65 - 75 Nm.

Jos tämä säätö on väärä, nokka-akselin varren vaurioituminen tai polttomoottorin epätasainen toiminta on mahdollista.

Seuraavaksi säädetään vipuryhmän pysty- ja vaakasuorat mitat kuvien 2.8 ja 2.9 mukaisesti.

Vivuryhmän säätö (vaakamitta)

Kuva 2.8 - Vaakamitta 67,3 mm.

Vivuryhmän säätö (pystymitta)

Kuva 2.9 - Pystymitta 135,8 mm.

Vaakamitta 67,3 mm on akselien keskikohta, pystymitta 135,8 mm on reikäakselin keskiosa - K-levyn (viistottu osa) keskiosa. Nämä mitat koskevat kaikkia RQV ... K-säätimiä, jotka on asennettu P-tyyppisiin ruiskutuspumppuihin.

Liukuva pultin säätö

Kuva 2.10 - Liukupultin ulkoneman säätäminen.

Vaaka- ja pystymittojen oikea säätö vähentää säätimen vipuryhmän liiallista kuormitusta.

Seuraavaksi asennetaan kelluvan akselin ohjausholkki, vaihdetaan lukituslevyt uusiin korjaussarjasta, pulttien kiristysmomentti on 6-8 Nm. Erikoistyökalulla 1 682 329 081 (kuva 2.10) säädetään liukupultin ulkoneman kokoa säätimen rungosta.

Mittalaitteen piirros on esitetty kuvassa 2.11.

Mittauslaite

Kuva 2.11 - Mittauslaite.

On huomattava, että Kamaz-moottoreihin asennetuille polttoainepumpuille vaaditaan L-koko, joka on 41,3 mm. Mitat, joita ei ole määritelty, eivät ole tärkeitä, ja ne valitaan itse.

Lukitustappi ja jousipidikkeet tulee vaihtaa uusiin korjaussarjasta.

Asenna vipulohko (kuva 2.12). On huomattava, että jousitulpan alla olevat aluslevyt säätyvät.

Kytkimen liikkeen tarkistus

Kuva 2.12 - Valmistelu kytkentäiskun tarkistamiseksi.

Asenna mittapää vähintään 15 mm: n esikuormituksella kuvan 2.12 mukaisesti. Käytä osoittimen päätä vähintään 25 mm mittausiskulla.

Tässä tapauksessa kiskon sijainti tulisi kiinnittää 9 mm: n merkkiin. Kytkimen ajonopeuden eri nopeuksilla on vastattava taulukossa 2.2 mainittuja.

Taulukko 2.2 - Kytkimen liikkeet nokka-akselin eri kierroksilla

Kierrosluku KV

Kytkentäliike, mm

1360

13,5 ± 0,5

1157

10,45 ± 0,15

763

6,21 ± 0,25

460

3,77 ± 0,25

Säätö tehdään kiertämällä painokytkimen muttereita. Mutterin ulkonema sallitaan 0 - 2,5 mm (kuva 2.6).

On todennäköistä, että aiemmat korjaamot asentavat rahtikytkimen "samanlaisesta" ruiskutuspumpusta, on myös mahdollista, että jouset roikkuvat. Siksi nämä mittaukset tulisi tehdä ilman epäonnistumista ja seurata ja säätää vastaamaan määriteltyjä rajoja. Kuormakytkimen osia ei toimiteta varaosina. Vain tämä säätö tehdään säätimen kannen ollessa irrotettuna.

Asenna seuraavaksi täyden kuorman rajoitin. Tarkista ennen rajoitimen asentamista luettelonumero ja sen runkoon leimattu numero. Taulukossa 2.3 on esitetty rajoitinten soveltuvuus KamAZ-ajoneuvojen ruiskutuspumppuun.

Taulukko 2.3 - Täyden kuorman rajoittimien sovellettavuus

Ruiskutuspumpun malli

Luettelonumero

Merkintä

0 402 648 608

2 427 134 823

2 823

0 402 648 609

2 427 134 825

2 825

0 402 648 610

2 427 134 826

2 826

0 402 648 611

2 427 134 827

2 827

Kuva 2.13 esittää täyden kuorman rajoittimen asennuksen. Se tulisi asentaa siten, että kun K-levy osuu kuvan oikealla puolella olevaan pisteeseen sijaintina n = 900 ja 1100 rpm, kiskoliike on 12 mm.

Täyden kuorman rajoitin

Kuva 2.13 - Täyden kuorman rajoittimen asennus.

Asenna sitten säätimen kansi. Tässä tapauksessa vaiheen krakkausyksikön on oltava kartiomainen lovi ylöspäin. Samanaikaisesti asennamme uuden säätimen kannen tiivisteen. Seuraavaksi asennamme käyttövipujen akselin ja kiristämme niiden tulpat ja ruuvit 6-8 Nm: n kiristysmomentilla polttoainepumpun kannen kiinnittämiseen.

Kaada 200-300 grammaa moottoriöljyä ennen lisäasetuksia ruiskutuspumpun kampikammioon.

Sääntelyn aikana tapahtuvien prosessien ymmärtämiseksi suosittelen myös kuvaamaan säätimen ulkoista nopeusominaisuutta kuvan 2.14 mukaisesti. Tässä kaaviossa vaaditaan kuvaamaan telineen todelliset asennot nokka-akselin kierrosta riippuen. Tämä kaavio näyttää säätöpisteet, kun säätimen ohjausvipu on maksimikuormalla.

Ruiskutuspumpun säätimen nopea ominaisuus

Kuva 2.14 - Ruiskutuspumpun säätimen ulkoinen nopeusominaisuus.

Asennamme laitteen tähän goniometrin asentoon kuvan 2.15 vasemmalla puolella osoitetulla tavalla. Kuvan oikealla puolella se asetetaan polttoaineensyötön enimmäisvivun asentoon 119 astetta (sallitut arvot ovat 115: stä 123: een).

Kulmamittari ohjausvivulle

Kuva 2.15 - Ohjausvivun kulmamittari.

Tässä ohjausvivun asennossa annetulla polttoaineen paineella, joka on 2 bar (käytämme testisuunnitelmassa ilmoitettua ohitusventtiiliä 1 417 413 047), asetetaan nokka-akselin kierrosten lukumääräksi 1100 rpm. Tällöin tangon iskun tulisi olla 12 mm, ja testisuuttimen läpi kaadetun testinesteen tilavuuden tulisi olla 174 cm3 / 1000 jaksoa.Samanaikaisesti polttoaineen syöttö sallitaan korkeapaineisten polttoainepumppuosien kautta enintään 5 cm3 / 1000 sykliä.

Jos kiskoliike on alle 12 mm, syy tulisi selvittää. Joko säädin alkoi toimia ja teline alkoi työntyä, mikä voidaan tarkistaa vähentämällä nokka-akselin kierrosta. Tai se on K-levy, joka ei kosketa maksimikuormituksen kohdalla, ja haluat muuttaa sen kulmaa.

Asetamme numeroksi 1150 rpm, telineen liikkeen tulisi laskea 11,0 mm: iin, nopeudella 1230 rpm - 4,0 mm, nopeudella 1300 rpm - 0,5 mm. Seuraavaksi asetamme ohjausvivun asennoksi 71 astetta (sallitut arvot 67-75 astetta) säätämistä varten joutokäynnillä. Kiskoliike tyhjäkäynnillä on 5,3 mm, jaksollinen syöttö on 13 cm3 / 1000 jaksoa. Samanaikaisesti polttoaineen syöttö sallitaan korkeapainepolttoainepumppuosien kautta enintään 6 cm3 / 1000 jaksoa. Lisäksi pienennämme kierrosten määrän 200: een, kun taas kiskoliikenne kasvaa. Kiihtyvyyden kasvaessa telineen liike vähenee. Tämä on säätimen toimintaperiaate.

Hallitsemme telineen etenemistä eri nopeuksilla (taulukko 2.4). Suosittelen tarkistamaan polttoaineensyötön epätasaisuudet näissä mittauksissa huolimatta siitä, että testisuunnitelmassa ei ole tällaisia ​​suosituksia.

Taulukko 2.4. Reiki liikkuu

Nopeus

Reiki-matka

1100

12,0

900

12,0

700

11,90

500

9,40

Tarkista mittaukset uudelleen kahdesti, kun nostat ja lasket nokka-akselin nopeutta.

Seuraavaksi asennamme pneumaattisen säätimen ruiskutuspumppuun. Korjaimen täyttö voidaan säätää asettamalla se säätimen runkoon tai kääntämällä akselia, jolla rajoituselementti sijaitsee.

Merkintöjen on vastattava testisuunnitelmassa mainittuja. Viimeinen vaihe on tarkistaa jaksosyötteet käynnistyksen yhteydessä.

Toimitettu materiaali (?):forum.dizelist.ru Tedtopliv

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found